Inlägg av Åsa Perez Rönström

,

Är du en chef eller en ledare?

Är du en chef eller en ledare? En tidlös frågeställning.   Under mina snart 40 år som konsult och utbildare i ledningsfrågor har det varit en återkommande frågeställning. Och den följer självklart tidens trender. Begreppet ”chef” var dominerande under 70–80 talet. Under slutet av 80-talet blev begreppet ”ledare” mer aktuellt och som även använts frekvent […]