Hur ser din Frågeteknik ut?

,

Jobbar du med frågor och frågeställningar?
Vi kan konstatera att vissa frågor är mer framgångsrika än andra.

Vilken typ av fråga och hur vi ställer den – är ofta direkt kopplat till framgång i mötet med en kund.

Att vara duktig på frågemetodik är en ren träningsfråga. Och rätt använd frågeteknik – guidar kunden på ett enkelt sätt genom hela sälj- och rådgivningsprocessen – och du får vad du behöver för att kunna vända mötet till din framgång.

Dina frågor behöver anpassas till den givna situationen.
Och du behöver träna, utvärdera, träna, testa, utvärdera, träna och åter utvärdera (skriftligt) för att det ska bli någon stuns i dina frågor.

Rätt frågor – som du har övat på gör att kundmötet/samtalet blir

🔸Kundanpassat
🔸Effektivt
🔸Strukturerat

Våra erfarna konsulter på Konsulthuset Development jobbar med frågeteknik mycket och ofta i våra utbildningar. Vi blandar alltid teori med praktik så det blir enkelt för deltagarna att tryggt hitta rätt format anpassat för dem.