Verklig utveckling och Change – intervju med Thomas Jahrl

Konsulthuset firar 30 år! 🎈

Jag har intervjuat delägaren Thomas Jahrl – för att få veta mer om honom. Trevlig läsning! /Åsa

_________________________________
Hej Thomas – berätta – vem är du och vad är din roll på Konsulthuset?
-Jag är seniorkonsult och styrelseordförande.

Hur kom det sig att du valde Konsulthuset?
-Det var ett självklart val. Jag började i Konsulthuset 1999 och det har varit en spännande resa där inriktningen verkligen har förändrats. I början var det mycket föreläsningar och kortare utbildningsinsatser och nu är vi ett rent changebolag. Vi skapar verklig förändring inom våra prioriterade målgrupper.

Hur länge har du varit konsult?
-Sedan 1995, innan dess var jag från 1992 mental tränare med idrottslag och utövare vid sidan av det bolag jag ägde och drev då.

Vad brinner du för i ditt yrke som konsult?
-Verklig utveckling. Att få människor och verksamheter att komma åt och frigöra sin inre potential.

Wow – Konsulthuset 30 år – vad tänker du kring det?  🎉
-Det är en ynnest att få vara med så länge och att idag få vara med att driva verksamheten framåt.
Vi är ett fantastiskt gäng och det är så spännande att varit med och påverkat vår inriktning mot att gå från ett traditionellt utbildningsbolag till ett changebolag där vi idag använder massor av olika kanaler och verktyg för att lämna över vår kompetens till våra kunder. /Thomas Jahrl