Ibland behövs det inte mer för att bli re-boostad. Det är så inspirerande att ses på våra regelbundna utvecklingsdagar!

I förra veckan styrde vi konsulter på Konsulthuset kosan mot Skåne, där vi bland annat förkovrade oss inom ämnen som retorik, projektledning och härskartekniker. En betydande del av tiden lades även på att djupa i de tillgångar vi har inom gruppen.

Vad frigörande det är att enbart fokusera på att ta fram essensen av varandras styrkor! Vi diskuterade därtill hur vårt sätt att jobba ständigt förändras. Allt detta för att vässa oss i våra förändringsprojekt.

Konsulthuset brinner för att skapa effekter och förflyttning inom organisationer och hos personer. Det är viktigt att boosta andra, men lika viktigt är att våra konsulter är redo och hela tiden kan ligga steget före – i syfte att stimulera lärande som är applicerbart i våra kunders vardag.

Och lika mycket som vi njuter av eftersmaken av denna sammankomst, lika mycket längtar vi tills vi ses nästa gång! Bara ett kvartal kvar😉

🔸 Tips! Om ni inte redan gör det regelbundet – börja med att boosta varandras tillgångar i teamet eller i ledningsgruppen. Det kan lösa upp så många inre knutar som människor går och bär på. Och när knuten är upplöst, uppenbarar sig en friare och tryggare individ.

Det upplevda behovet av att sminka situationer, händelser och företag bidrar till att både förändringsledning och utveckling blir svårare att genomföra.

Varför?

För att skapa en sund förändringsmiljö krävs tillit, mod och ”readiness”.

Det som kanske allra mest motverkar en god förändringsmiljö är förlegade system. System som främjar spel och masker och där vi sminkar upp det mesta för att skapa en förskönande bild av läget. När vi gör det, kommer vi inte åt problemets kärna. Ibland hamnar vi dessutom i förnekelse inför att det ens existerar utmaningar och problem.

Forskare har påvisat att det går åt stora mängder energi till att upprätthålla fasader i stället för att autentisk erkänna, acceptera och samtala om det som är – i ett ärligt, öppet, sårbart och djupt samtal. För att därefter lära, förändra och gå vidare.
Men varför blir det så här?

Det finns så klart många orsaker.

En är rädslan för att inte vara tillräcklig (och alla konsekvenser det fört med sig historiskt i näringslivet). En annan är att vår tid basuneras ut som narcissistisk av både forskare, akademiker och rena tyckare. Sättet att sminka upp oss själva, företagen och det mesta i offentligheten, gör att det blir svårt att finna det autentiska samtalet – såväl i ledningsgrupper som i personalgrupper. Paradoxen är att vi i en tid då vi behöver mer dynamik och fler agila organisationer, har dessa motverkande system – som många dessutom är helt omedvetna om.

Många ledningsgrupper längtar efter mer dynamik. Vi på Konsulthuset menar att dynamik är en förutsättning för innovation, lärande, ständig utveckling och förändring.

Vi tror på det autentiska, det naturliga och det äkta. Här skapas tillit – och i tillit kan allt gro, förändras och växa. Det krävs mod för att vara autentisk. Det krävs mod att se sina egna tillgångar och bidra med dem fullt ut och i full potential. Det krävs själ och vilja för att inte  (som min mormor alltid brukade säga) sälja sin själ till mammon.

🔸 Vilka system har ni som tar energi och som håller er kvar i spel och masker?
🔸  Vilka nya system behöver ni införa för att främja mer autenticitet i mötet med varandra?

Det bästa tipset vi har för att vara mer autentisk är att studera sig själv i varje nu – för att se om jag lyckades vara helt autentisk. Här skapas medvetenheten och en möjlighet att korrigera beteende. /Marie Vila

Har du också satt upp mål som känns kristallklara, motiverade och utmanade?
Jag ska öka kundnöjdheten, försäljningen, träna minst tre gånger i veckan, äta sundare. Excelfilen är genomarbetad, kundmätningsprocessen på plats, appen nedladdad, motivationen är på topp – då kör vi!

Och ändå lyckas du inte…. Då är du inte ensam, vi är fler😊

Nu ska vi titta närmare på vad som HINDRAR oss från att lyckas med det som kändes så självklart innan.

Det finns Inte påverkbara Hinder (IP)och Påverkbara Hinder (P).

Exempel på IP är någon annans tidsplan, budget, omorganisation, datasystem, omvärlden, andra personer och avdelningar. Det är omständigheter som vi inte kan påverka. Förstår inte kunderna hur bra vi är, om jag hade mer pengar, om ändå vårt datasystem var snabbare, om ändå de på den avdelningen jobbade lite snabbare, om ändå gymmet inte låg så långt bort, om jag ändå hade tid att laga nyttig mat.

Påverkbart Hinder är exempelvis min tid som jag kan styra, min budget, mina prioriteringar, min attityd och förhållningssätt. Att medvetet välja vilket tillstånd jag vill ha idag, i det här mötet. Att göra rätt prioriteringar; går jag bara på lust och det som verkar enklast och roligast och lämnar surdegarna på jäsning?

Tips på att identifiera hinder
🔸 Vilka Hinder kan vara i vägen för dig att lyckas? (P & IP)
🔸 Hur hindrar du dig?
🔸 Hur hindrar andra dig?
🔸 Vilka inre hinder eller motstånd är det som hindrar dig att agera?
🔸 Är du värd att nå dit du vill? Är det möjligt att nå dit?
🔸 Hur mycket vill du nå dit på en skala från 0-10?

Så, vad behöver du göra och när?

Kommentera nedan dina tips att identifiera hinder! / Tiina Piippo Hagman