Praktisk och Mental förberedelse – jobbar du med det i dina kundmöten?

🔸 Varför ska du träffa kunden?
🔸 Varför ska kunden träffa dig?
🔸 Kolla i ert kundsystem – vad syns kring kunden?
🔸 Förbered syfte, mål och agenda med kundmötet
🔸 Annat av vikt…?

Att jobba med praktisk förberedelse är viktigt. Att ha koll och göra mötet till en trevlig stund där kunden blir sedd och bekräftad. Men förutom den praktiska förberedelsen är det även viktigt att ha en mental förberedelse. Sätta en målbild innan vi ska träffa vår kund – du har ju redan nu plockat fram allt material, förberett dig på vilka behovsförutsättningar kunden har och ska möta upp kunden.

🔹 Hur vill jag bli uppfattad? Hur gör jag det?
🔹 Mål för kunden i stort
🔹 Realistiskt mål med mötet / Alternativa mål
🔹 Inre visualisering av mötet och resultatet

Det här pratar vi om på våra utbildningar rätt ofta.

Hur brukar du förbereda dina möten?